Hlas lesa

ŠKODA AUTO zasadí strom za každý prodaný vůz v České republice

Klid, který jste nám pomohli vysadit, vám oplácíme.

Užijte si klid lesa

Vytvořte si vlastní hlas lesa

Nastavte u každé ikonky hlasitost a namíchejte si zvuky lesa tak, abyste se cítili přesně jako na svém oblíbeném paloučku.

Jak zvuk lesa působí na lidský organizmus?

Datel

Scrolluj stránkou úplně dolů a pak ještě dál. Odemkneš tím zvuk datla.

Včela
Ptáci
Potok
Kodiaq
Šum listí
Sova
Déšť
Letní noc
Bouřka
Tůňka
Vítr
Datel

ŠKODA AUTO od roku 2007 vysadí za každý prodaný vůz v České republice jeden strom. Do konce roku 2024 jich vysadí více než:

Jeden strom

Každý strom plní celou řadu funkcí, které mají pozitivní vliv jak pro život a zdraví člověka, tak pro kvalitu našeho životního prostředí. Věděli jste například, že za jediný den vyprodukuje asi 1000 litrů kyslíku? Přitom člověk za stejné období spotřebuje kolem 300 litrů. Nebo že za horkého dne odpaří až 400 litrů vody, o 3 až 6 °C ochladí teplotu svého okolí a za jeden rok přefiltruje až 27 kg škodlivých látek? Prostřednictvím tohoto projektu bude do konce roku 2024 vysazeno více než 1 331 864 stromů, což odpovídá téměř 277 hektarům nového lesa nebo by bylo pokryto novou zelení 423 fotbalových hřišť ve více než 300 lokalitách po celé České republice.

Za auto strom

Již od roku 2007 přispíváme k obnově zeleně v srdci české krajiny. Velký dík patří našim zaměstnancům, studentům a také autorizovaným partnerům ŠKODA a jejich zákázníkům, kteří stromy pomáhají vysadit. Ale také vám, kteří se koupí vozů ŠKODA na projektu „Za každé auto strom” podílíte.

Podívejte se, jak měníme českou krajinu

Počet stromů

Lípy, kaštany a jabloně

Tradiční součástí české krajiny a neodmyslitelnými souputníky vodních toků a cest jsou po staletí aleje. Jejich účelem bylo chránit cestující před slunečním žárem, větrem a sněhem a také zásobovat ovocem. Zejména ve středověku se ale stromy kolem cest cíleně kácely, aby se za nimi nemohli schovávat lapkové.

Topoly, borovice, jasany a olše

Větrolamy se začaly hojně vysazovat především po druhé světové válce v rovinaté nebo mírně zvlněné krajině jako ochrana polí před vysušováním a erozí způsobenou silným větrem. Nedocenitelnou roli hrají při zadržování vody v krajině, poskytují útočiště divokým včelám nebo dravcům lovícím polní škůdce.

Mělce kořenící stromy

Skládky odpadů, haldy po důlní činnosti nebo staré ekologické zátěže rozhodně nejsou oku lahodící a v krajině působí spíš nepatřičným, rušivým až odpuzujícím dojmem. Ale po správně provedené rekultivaci se mohou změnit k nepoznání a vytvořit prostředí vhodné i pro vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů.

Lokální druhy stromů

Půda je neobnovitelným a cenným přírodním zdrojem. Jejím intenzivním využíváním, volbou nevhodných plodin, působením sucha nebo naopak přívalových dešťů dochází ke ztrátě nejúrodnější vrstvy a degradaci půdy. Výsadba stromů je nejúčinnější a přitom nejjednodušší řešení jak erozi půdy předcházet.

Okrasné a užitkové stromy

Návsi a náměstí, ulice, volná prostranství mezi zástavbou, parky nebo cyklostezky. Běžná součást našich životů a místa, kde trávíme náš volný i pracovní čas. I zde mají stromy své nezastupitelné místo. Zlepšují celkové mikroklima, tlumí hluk okolí nebo zmírňují nepříjemné vzdušné proudění.

Odolnější druhy stromů

Koncem 18. století vypukla tzv. průmyslová revoluce, která zásadně promluvila do života celé společnosti. Ekonomický rozvoj a růst životní úrovně doprovází narušování rovnováhy a kvality životního prostředí. Výsadba stromů v blízkosti průmyslových podniků pomáhá jejich dopad na životní prostředí snižovat.

Původní druhy stromů

Lidská činnost narušila druhovou pestrost lesních ekosystémů a do značné míry tím omezila řadu důležitých funkcí lesa. Díky výsadbě původních druhů je umožněn návrat přirozeného stavu a lesy lépe odolávají škůdcům nebo vichřicím a při vydatných deštích pomáhají omezit ničivé dopady povodní.

Okrasné a užitkové stromy

Každodenní život je díky překotnému vývoji v posledních desetiletích plný shonu a stresu. Již v 60. letech 20. století byl prokázán kladný vliv zeleně na psychiku člověka. Zavřete oči a zaposlouchejte se do listí šumícího ve větru nebo v duchu naberte hromadu spadaného listí a rozhoďte ji na všechny strany. Jak se cítíte?

Grantový program ŠKODA Stromky

Výsadba stromků je pro ŠKODA AUTO jednou z hlavních společensky odpovědných aktivit s dlouhou tradicí. Každoročně se do ní zapojují desítky zaměstnanců, trainees a studentů, díky nimž v Česku vyrostlo více než 1 331 864 stromů. Přidat se můžete i vy!

Náš grantový program je určen pro nekomerční výsadbu a mohou se do něj zapojit obce, neziskové organizace, školská zařízení, správy CHKO, občanská a zájmová sdružení a další. Stačí, když nám pošlete váš zamýšlený projekt, a my vám, v případě jeho schválení, poskytneme finanční podporu. Touto formou podporujeme neziskové projekty po celé ČR.